Voor vragen / aanmelden kamp kun je contact opnemen met Jan van Beek

E-mailadres
vanbeekjan@hotmail.com

Telefoon
06 – 304 449 36

Algemeen leider kamp. Karste Dijkstra

Telefoon
06-22954304