10 januari hebben we speurtocht bij zandhove. We verzamelen daar om 19.00 uur en zijn terug om 20.15 uur. Dan kunnen de jongens daar weer opgehaald worden.

Als er geen omschrijving achter de datum staat en u heeft geen mail of brief gekregen hebben we club in de Zuiderhof Troelstralaan 25 Zwolle.