We gaan weer starten met te gekke activiteiten.

Na de startzondag van 12 september 2021 gaan we weer op de vrijdag avonden starten met club. Op een later moment zetten we hier de juiste datums neer.

we communiceren via de app waar en wat we doen. Dus mail of app even zodat we aan de app groep kunnen toevoegen.

Contact persoon :

Rik Posthumus Tel: 06-41676320 E-mail: posthumusrik@gmail.com

Bij geen gehoor Thijs Kisteman Tel: 06-14365329 thiskisteman@hotmail.com