Afhankelijk van de aanmeldingen start deze club. Het is gebleken dat ouders vaak kiezen voor de reguliere club. Dit is ook ons uitganspunt maar vaak zien we dat binnen een groep van 35 jongens en veel prikkels het niet lukt om plezier te blijven houden.

Groep extra is bedoeld voor jongens die gebaat zijn bij structuur, niet te veel prikkels en een kleine groep. Afhankelijk van de aanmeldingen (min 3 jongens. max per groep 6 jongens) gaan we van start.

De club is in de Noorderkerk op vrijdag avond om 18.45 uur tot 20.00 uur op de even weken. Dit is bespreekbaar als de voorkeur van de meerderheid een ander moment aan geeft om club te houden.