Groep extra is bedoeld voor jongens die gebaat zijn bij structuur, niet te veel prikkels en een kleine groep. Afhankelijk van de aanmeldingen (min 3 jongens. max per groep 6 jongens) gaan we van start.

Als kamp door gaat gaan op de zaterdag 20 maart de jongens die een dag naar kamp willen mee. Als groep extra doen ze aan het programma mee rekening houdend met wat goed voor ze is.